Week 14 Picks
Main Menu
Old Picks: Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Wk7 | Wk8 | Wk9 | Wk10 | Wk11 | Wk12 | Wk13
Contact webmaster Click here tomake your picks
Z name Game_1:
N Mex State (10.5)
@
Liberty
Game_2:
Oregon (9.5)
@
Washington
Game_3:
Michigan (23)
@
Iowa
Game_4:
Georgia (5)
@
Alabama
Game_5:
Boise St (3)
@
UNLV
Game_6:
Louisville
@
Florida St (3)
Game_7:
S Methodist
@
Tulane (4)
Game_8:
App State
@
Troy (6.5)
Game_9:
Miami (OH)
@
Toledo (8)
Game_10:
Oklahoma St
@
Texas (14)
Game_11:
UTC
@
Furman (0.1)
Game_12:
Mercer
@
South Dakota State (0.1)
Game_13:
North Dakota State
@
Montana State (0.1)
Game_14:
Prairie View
@
Florida A&M (0.1)
Game_15:
Deleware
@
Montana (0.1)
Game_16:
Southern Illinois
@
Idaho (0.1)
Game_17:
Richmond
@
Albany (0.1)
Game_18:
Youngstown State
@
Villanova (0.1)
Game_19:
Grand Valley State
@
Harding University (0.1)
Game_20:
Navy
@
Army (2.5)
1 AAAATIES,
2023-12-11
00:00:16
XXXXXXXX
XXXXXXXX
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
XXXXXXXX
XXXXXXXX
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
XXXXXXXX
XXXXXXXX
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
XXXXXXXX
XXXXXXXX
Confidence: 10
XXXXXXXX
XXXXXXXX
Confidence: 10
XXXXXXXX
XXXXXXXX
Confidence: 10
XXXXXXXX
XXXXXXXX
Confidence: 10
XXXXXXXX
XXXXXXXX
Confidence: 10
XXXXXXXX
XXXXXXXX
Confidence: 10
XXXXXXXX
XXXXXXXX
Confidence: 10
XXXXXXXX
XXXXXXXX
Confidence: 10
XXXXXXXX
XXXXXXXX
Confidence: 10
North
North Dakota State in OT
Confidence: 10
XXXXXXXX
XXXXXXXX
Confidence: 10
XXXXXXXX
XXXXXXXX
Confidence: 10
Idaho
Idaho (0.1) in OT
Confidence: 10
XXXXXXXX
XXXXXXXX
Confidence: 10
XXXXXXXX
XXXXXXXX
Confidence: 10
XXXXXXXX
XXXXXXXX
Confidence: 10
XXXXXXXX
XXXXXXXX
Confidence: 10
Delete entry # 1
2 AAATHEKEY,
2023-12-10
23:57:47
Liberty
Liberty
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
Washington
Washington
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
Michigan
Michigan (23)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
Alabama
Alabama
Confidence: 10
Boise
Boise St (3)
Confidence: 10
Florida
Florida St (3)
Confidence: 10
S
S Methodist
Confidence: 10
Troy
Troy (6.5)
Confidence: 10
Miami
Miami (OH)
Confidence: 10
Texas
Texas (14)
Confidence: 10
Furman
Furman (0.1)
Confidence: 10
South
South Dakota State (0.1)
Confidence: 10
North
North Dakota State
Confidence: 10
Florida
Florida A&M (0.1)
Confidence: 10
Montana
Montana (0.1)
Confidence: 10
Idaho
Idaho (0.1)
Confidence: 10
Albany
Albany (0.1)
Confidence: 10
Villanova
Villanova (0.1)
Confidence: 10
Harding
Harding University (0.1)
Confidence: 10
Army
Army (2.5)
Confidence: 10
Delete entry # 2
3 Rotta, Daryl
2023-12-02
16:06:31
N
N Mex State (10.5)
Confidence: 10
Oregon
Oregon (9.5)
Confidence: 10
Michigan
Michigan (23)
Confidence: 20
Georgia
Georgia (5)
Confidence: 20
Boise
Boise St (3)
Confidence: 20
Florida
Florida St (3)
Confidence: 20

STUPID DOG PICK 3
Tulane
Tulane (4)
Confidence: 20

STUPID DOG PICK 2
Troy
Troy (6.5)
Confidence: 20
Toledo
Toledo (8)
Confidence: 20
Texas
Texas (14)
Confidence: 20
Furman
Furman (0.1)
Confidence: 0
South
South Dakota State (0.1)
Confidence: 0
Montana
Montana State (0.1)
Confidence: 0
Florida
Florida A&M (0.1)
Confidence: 0
Montana
Montana (0.1)
Confidence: 0
Idaho
Idaho (0.1)
Confidence: 0
Albany
Albany (0.1)
Confidence: 0
Villanova
Villanova (0.1)
Confidence: 0
Harding
Harding University (0.1)
Confidence: 0
Army
Army (2.5)
Confidence: 20

STUPID DOG PICK 1
Delete entry # 3
4 Ingram, Mitch
2023-12-02
15:42:56
N
N Mex State (10.5)
Confidence: 10
Washington
Washington
Confidence: 10
Michigan
Michigan (23) in OT
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
Georgia
Georgia (5) in OT
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
Boise
Boise St (3) in OT
Confidence: 10
Florida
Florida St (3) in OT
Confidence: 10
Tulane
Tulane (4) in OT
Confidence: 10
Troy
Troy (6.5) in OT
Confidence: 10
Toledo
Toledo (8) in OT
Confidence: 10
Texas
Texas (14) in OT
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
Furman
Furman (0.1) in OT
Confidence: 10
South
South Dakota State (0.1) in OT
Confidence: 10
Montana
Montana State (0.1) in OT
Confidence: 10
Florida
Florida A&M (0.1) in OT
Confidence: 10
Montana
Montana (0.1) in OT
Confidence: 10
Idaho
Idaho (0.1) in OT
Confidence: 10
Albany
Albany (0.1) in OT
Confidence: 10
Villanova
Villanova (0.1) in OT
Confidence: 10
Harding
Harding University (0.1) in OT
Confidence: 10
Army
Army (2.5) in OT
Confidence: 10
Delete entry # 4
5 Hundley, Elissa
2023-12-02
15:05:44
N
N Mex State (10.5)
Confidence: 10
Oregon
Oregon (9.5)
Confidence: 10
Michigan
Michigan (23)
Confidence: 20
Georgia
Georgia (5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
Boise
Boise St (3)
Confidence: 10
Florida
Florida St (3)
Confidence: 10
Tulane
Tulane (4)
Confidence: 20
Troy
Troy (6.5)
Confidence: 20

STUPID DOG PICK 1
Toledo
Toledo (8)
Confidence: 20

STUPID DOG PICK 2
Texas
Texas (14)
Confidence: 20
Furman
Furman (0.1)
Confidence: 5
South
South Dakota State (0.1)
Confidence: 5
Montana
Montana State (0.1)
Confidence: 5
Florida
Florida A&M (0.1)
Confidence: 5
Montana
Montana (0.1)
Confidence: 5
Idaho
Idaho (0.1)
Confidence: 5
Albany
Albany (0.1)
Confidence: 5
Villanova
Villanova (0.1)
Confidence: 5
Harding
Harding University (0.1)
Confidence: 5
Army
Army (2.5)
Confidence: 5
Delete entry # 5
6 Hundley, Pam
2023-12-02
15:03:42
N
N Mex State (10.5)
Confidence: 10
Oregon
Oregon (9.5)
Confidence: 10
Michigan
Michigan (23)
Confidence: 20

STUPID DOG PICK 1
Georgia
Georgia (5)
Confidence: 10
Boise
Boise St (3)
Confidence: 10
Florida
Florida St (3)
Confidence: 10
Tulane
Tulane (4)
Confidence: 20
Troy
Troy (6.5)
Confidence: 20
Toledo
Toledo (8)
Confidence: 20

STUPID DOG PICK 2
Texas
Texas (14)
Confidence: 20

STUPID DOG PICK 3
Furman
Furman (0.1)
Confidence: 5
South
South Dakota State (0.1)
Confidence: 5
Montana
Montana State (0.1)
Confidence: 5
Florida
Florida A&M (0.1)
Confidence: 5
Montana
Montana (0.1)
Confidence: 5
Idaho
Idaho (0.1)
Confidence: 5
Albany
Albany (0.1)
Confidence: 5
Villanova
Villanova (0.1)
Confidence: 5
Harding
Harding University (0.1)
Confidence: 5
Army
Army (2.5)
Confidence: 5
Delete entry # 6
7 Hundley, Pam
2023-12-02
15:02:48
N
N Mex State (10.5)
Confidence: 10
Oregon
Oregon (9.5)
Confidence: 10
Michigan
Michigan (23)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
Georgia
Georgia (5)
Confidence: 10
Boise
Boise St (3)
Confidence: 10
Florida
Florida St (3)
Confidence: 10
Tulane
Tulane (4)
Confidence: 10
Troy
Troy (6.5)
Confidence: 10
Toledo
Toledo (8)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
Texas
Texas (14)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
Furman
Furman (0.1)
Confidence: 10
South
South Dakota State (0.1)
Confidence: 10
Montana
Montana State (0.1)
Confidence: 10
Florida
Florida A&M (0.1)
Confidence: 10
Montana
Montana (0.1)
Confidence: 10
Idaho
Idaho (0.1)
Confidence: 10
Albany
Albany (0.1)
Confidence: 10
Villanova
Villanova (0.1)
Confidence: 10
Harding
Harding University (0.1)
Confidence: 10
Army
Army (2.5)
Confidence: 10
Delete entry # 7
8 Hundley, Pam
2023-12-02
15:01:52
N
N Mex State (10.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
Oregon
Oregon (9.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
Michigan
Michigan (23)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
Georgia
Georgia (5)
Confidence: 10
Boise
Boise St (3)
Confidence: 10
Florida
Florida St (3)
Confidence: 10
Tulane
Tulane (4)
Confidence: 10
Troy
Troy (6.5)
Confidence: 10
Toledo
Toledo (8)
Confidence: 10
Texas
Texas (14)
Confidence: 10
Furman
Furman (0.1)
Confidence: 10
South
South Dakota State (0.1)
Confidence: 10
Montana
Montana State (0.1)
Confidence: 10
Florida
Florida A&M (0.1)
Confidence: 10
Montana
Montana (0.1)
Confidence: 10
Idaho
Idaho (0.1)
Confidence: 10
Albany
Albany (0.1)
Confidence: 10
Villanova
Villanova (0.1)
Confidence: 10
Harding
Harding University (0.1)
Confidence: 10
Army
Army (2.5)
Confidence: 10
Delete entry # 8
9 Hundley, Lewis
2023-12-02
14:57:09
N
N Mex State (10.5)
Confidence: 10
Oregon
Oregon (9.5)
Confidence: 10
Michigan
Michigan (23)
Confidence: 20
Alabama
Alabama
Confidence: 10
Boise
Boise St (3)
Confidence: 10
Louisville
Louisville
Confidence: 20
Tulane
Tulane (4)
Confidence: 20
Troy
Troy (6.5)
Confidence: 20
Toledo
Toledo (8)
Confidence: 20
Oklahoma
Oklahoma St
Confidence: 10

SD PICKS 1,2 and 3
UTC
UTC
Confidence: 5
Mercer
Mercer
Confidence: 5
North
North Dakota State
Confidence: 5
Prairie
Prairie View
Confidence: 5
Deleware
Deleware
Confidence: 5
Southern
Southern Illinois
Confidence: 5
Richmond
Richmond
Confidence: 5
Youngstown
Youngstown State
Confidence: 5
Grand
Grand Valley State
Confidence: 5
Army
Army (2.5)
Confidence: 5
Delete entry # 9
10 Delp, Al
2023-12-02
12:59:25
N
N Mex State (10.5)
Confidence: 10
Washington
Washington
Confidence: 10
Michigan
Michigan (23)
Confidence: 10
Alabama
Alabama
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
Boise
Boise St (3)
Confidence: 10
Louisville
Louisville
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
Tulane
Tulane (4)
Confidence: 10
App
App State
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
Toledo
Toledo (8)
Confidence: 10
Texas
Texas (14)
Confidence: 10
Furman
Furman (0.1)
Confidence: 10
South
South Dakota State (0.1)
Confidence: 10
Montana
Montana State (0.1)
Confidence: 10
Florida
Florida A&M (0.1)
Confidence: 10
Montana
Montana (0.1)
Confidence: 10
Idaho
Idaho (0.1)
Confidence: 10
Albany
Albany (0.1)
Confidence: 10
Villanova
Villanova (0.1)
Confidence: 10
Harding
Harding University (0.1)
Confidence: 10
Navy
Navy
Confidence: 10
Delete entry # 10
Let’s GOOOOO MOUNTAINEERS!!!!
11 Taylor, Brad
2023-12-02
04:54:00
N
N Mex State (10.5)
Confidence: 0
Oregon
Oregon (9.5)
Confidence: 0
Michigan
Michigan (23)
Confidence: 20

STUPID DOG PICK 1
Alabama
Alabama
Confidence: 20

STUPID DOG PICK 2
Boise
Boise St (3)
Confidence: 20
Florida
Florida St (3)
Confidence: 20
Tulane
Tulane (4)
Confidence: 20
Troy
Troy (6.5)
Confidence: 20

STUPID DOG PICK 3
Toledo
Toledo (8)
Confidence: 20
Texas
Texas (14)
Confidence: 20
Furman
Furman (0.1)
Confidence: 10
South
South Dakota State (0.1)
Confidence: 10
Montana
Montana State (0.1)
Confidence: 10
Florida
Florida A&M (0.1)
Confidence: 10
Montana
Montana (0.1)
Confidence: 0
Idaho
Idaho (0.1)
Confidence: 0
Albany
Albany (0.1)
Confidence: 0
Villanova
Villanova (0.1)
Confidence: 0
Harding
Harding University (0.1)
Confidence: 0
Army
Army (2.5)
Confidence: 0
Delete entry # 11
12 Taylor, Brad
2023-12-02
03:29:09
N
N Mex State (10.5)
Confidence: 20

STUPID DOG PICK 1
Oregon
Oregon (9.5)
Confidence: 20

STUPID DOG PICK 2
Michigan
Michigan (23)
Confidence: 20

STUPID DOG PICK 3
Alabama
Alabama
Confidence: 20
Boise
Boise St (3)
Confidence: 20
Florida
Florida St (3)
Confidence: 0
Tulane
Tulane (4)
Confidence: 20
Troy
Troy (6.5)
Confidence: 20
Toledo
Toledo (8)
Confidence: 20
Texas
Texas (14)
Confidence: 20
Furman
Furman (0.1)
Confidence: 0
South
South Dakota State (0.1)
Confidence: 0
Montana
Montana State (0.1)
Confidence: 0
Florida
Florida A&M (0.1)
Confidence: 0
Montana
Montana (0.1)
Confidence: 0
Idaho
Idaho (0.1)
Confidence: 0
Albany
Albany (0.1)
Confidence: 0
Villanova
Villanova (0.1)
Confidence: 0
Harding
Harding University (0.1)
Confidence: 0
Army
Army (2.5)
Confidence: 20
Delete entry # 12
13 Rushing, Casey
2023-12-01
22:13:09
Liberty
Liberty
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
Oregon
Oregon (9.5)
Confidence: 10
Michigan
Michigan (23)
Confidence: 10
Georgia
Georgia (5)
Confidence: 10
Boise
Boise St (3)
Confidence: 10
Florida
Florida St (3)
Confidence: 10
Tulane
Tulane (4)
Confidence: 10
Troy
Troy (6.5)
Confidence: 10
Toledo
Toledo (8)
Confidence: 10
Texas
Texas (14)
Confidence: 10
Furman
Furman (0.1)
Confidence: 10
South
South Dakota State (0.1)
Confidence: 10
Montana
Montana State (0.1)
Confidence: 10
Florida
Florida A&M (0.1)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
Montana
Montana (0.1)
Confidence: 10
Southern
Southern Illinois
Confidence: 10
Richmond
Richmond
Confidence: 10
Villanova
Villanova (0.1)
Confidence: 10
Grand
Grand Valley State
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
Army
Army (2.5)
Confidence: 10
Delete entry # 13
14 Sheffield, Britt
2023-12-01
21:48:24
N
N Mex State (10.5)
Confidence: 10
Oregon
Oregon (9.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
Michigan
Michigan (23)
Confidence: 10
Georgia
Georgia (5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
Boise
Boise St (3)
Confidence: 10
Florida
Florida St (3)
Confidence: 10
Tulane
Tulane (4)
Confidence: 10
Troy
Troy (6.5)
Confidence: 10
Toledo
Toledo (8)
Confidence: 10
Texas
Texas (14)
Confidence: 10
UTC
UTC
Confidence: 10
South
South Dakota State (0.1)
Confidence: 10
North
North Dakota State
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
Florida
Florida A&M (0.1)
Confidence: 10
Montana
Montana (0.1)
Confidence: 10
Idaho
Idaho (0.1)
Confidence: 10
Albany
Albany (0.1)
Confidence: 10
Villanova
Villanova (0.1)
Confidence: 10
Harding
Harding University (0.1)
Confidence: 10
Army
Army (2.5)
Confidence: 10
Delete entry # 14
15 Watford, Pam
2023-12-01
18:51:03
N
N Mex State (10.5)
Confidence: 10
Oregon
Oregon (9.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
Michigan
Michigan (23)
Confidence: 10
Alabama
Alabama
Confidence: 10
Boise
Boise St (3)
Confidence: 10
Louisville
Louisville
Confidence: 10
Tulane
Tulane (4)
Confidence: 10
Troy
Troy (6.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
Toledo
Toledo (8)
Confidence: 10
Texas
Texas (14)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
Furman
Furman (0.1)
Confidence: 10
South
South Dakota State (0.1)
Confidence: 10
North
North Dakota State
Confidence: 10
Florida
Florida A&M (0.1)
Confidence: 10
Montana
Montana (0.1)
Confidence: 10
Southern
Southern Illinois
Confidence: 10
Albany
Albany (0.1)
Confidence: 10
Villanova
Villanova (0.1)
Confidence: 10
Harding
Harding University (0.1)
Confidence: 10
Army
Army (2.5)
Confidence: 10
Delete entry # 15
16 Long, Marshall
2023-12-01
17:20:07
N
N Mex State (10.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
Oregon
Oregon (9.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
Michigan
Michigan (23)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
Alabama
Alabama
Confidence: 3
Boise
Boise St (3)
Confidence: 10
Louisville
Louisville
Confidence: 10
Tulane
Tulane (4)
Confidence: 10
Troy
Troy (6.5)
Confidence: 10
Toledo
Toledo (8)
Confidence: 10
Texas
Texas (14)
Confidence: 17
Furman
Furman (0.1)
Confidence: 10
Mercer
Mercer
Confidence: 10
North
North Dakota State
Confidence: 10
Prairie
Prairie View
Confidence: 10
Montana
Montana (0.1)
Confidence: 10
Idaho
Idaho (0.1)
Confidence: 10
Albany
Albany (0.1)
Confidence: 10
Villanova
Villanova (0.1)
Confidence: 10
Harding
Harding University (0.1)
Confidence: 10
Navy
Navy
Confidence: 10
Delete entry # 16
17 Edmondson, Tyler
2023-12-01
17:12:06
Liberty
Liberty
Confidence: 10
Oregon
Oregon (9.5)
Confidence: 10
Michigan
Michigan (23)
Confidence: 20
Georgia
Georgia (5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
UNLV
UNLV
Confidence: 5
Florida
Florida St (3)
Confidence: 5

STUPID DOG PICK 1
Tulane
Tulane (4)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
Troy
Troy (6.5)
Confidence: 10
Toledo
Toledo (8)
Confidence: 10
Texas
Texas (14)
Confidence: 10
Furman
Furman (0.1)
Confidence: 5
South
South Dakota State (0.1)
Confidence: 20
Montana
Montana State (0.1)
Confidence: 5
Florida
Florida A&M (0.1)
Confidence: 15
Montana
Montana (0.1)
Confidence: 10
Idaho
Idaho (0.1)
Confidence: 10
Albany
Albany (0.1)
Confidence: 10
Villanova
Villanova (0.1)
Confidence: 10
Harding
Harding University (0.1)
Confidence: 5
Army
Army (2.5)
Confidence: 10
Delete entry # 17
18 Hundley, Tom
2023-12-01
16:18:44
N
N Mex State (10.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
Oregon
Oregon (9.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
Michigan
Michigan (23)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
Georgia
Georgia (5)
Confidence: 10
Boise
Boise St (3)
Confidence: 10
Florida
Florida St (3)
Confidence: 10
Tulane
Tulane (4)
Confidence: 10
Troy
Troy (6.5)
Confidence: 10
Toledo
Toledo (8)
Confidence: 10
Texas
Texas (14)
Confidence: 10
Furman
Furman (0.1)
Confidence: 10
South
South Dakota State (0.1)
Confidence: 10
Montana
Montana State (0.1)
Confidence: 10
Florida
Florida A&M (0.1)
Confidence: 10
Montana
Montana (0.1)
Confidence: 10
Idaho
Idaho (0.1)
Confidence: 10
Albany
Albany (0.1)
Confidence: 10
Villanova
Villanova (0.1)
Confidence: 10
Harding
Harding University (0.1)
Confidence: 10
Army
Army (2.5)
Confidence: 10
Delete entry # 18
19 Chase, Jim
2023-12-01
14:45:09
Liberty
Liberty
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
Oregon
Oregon (9.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
Michigan
Michigan (23)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
Georgia
Georgia (5)
Confidence: 10
UNLV
UNLV
Confidence: 10
Florida
Florida St (3)
Confidence: 10
Tulane
Tulane (4)
Confidence: 10
Troy
Troy (6.5)
Confidence: 10
Toledo
Toledo (8)
Confidence: 10
Texas
Texas (14)
Confidence: 10
Furman
Furman (0.1)
Confidence: 10
South
South Dakota State (0.1)
Confidence: 10
North
North Dakota State
Confidence: 10
Florida
Florida A&M (0.1)
Confidence: 10
Montana
Montana (0.1)
Confidence: 10
Idaho
Idaho (0.1)
Confidence: 10
Albany
Albany (0.1)
Confidence: 10
Villanova
Villanova (0.1)
Confidence: 10
Harding
Harding University (0.1)
Confidence: 10
Army
Army (2.5)
Confidence: 10
Delete entry # 19
20 Boland, Sheilla
2023-12-01
13:28:02
Liberty
Liberty
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
Oregon
Oregon (9.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
Michigan
Michigan (23)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
Georgia
Georgia (5)
Confidence: 10
Boise
Boise St (3)
Confidence: 10
Florida
Florida St (3)
Confidence: 10
Tulane
Tulane (4)
Confidence: 10
Troy
Troy (6.5)
Confidence: 10
Toledo
Toledo (8)
Confidence: 10
Texas
Texas (14)
Confidence: 10
UTC
UTC
Confidence: 10
South
South Dakota State (0.1)
Confidence: 10
Montana
Montana State (0.1)
Confidence: 10
Florida
Florida A&M (0.1)
Confidence: 10
Montana
Montana (0.1)
Confidence: 10
Idaho
Idaho (0.1)
Confidence: 10
Albany
Albany (0.1)
Confidence: 10
Villanova
Villanova (0.1)
Confidence: 10
Harding
Harding University (0.1)
Confidence: 10
Army
Army (2.5)
Confidence: 10
Delete entry # 20
21 Goodmon, Roger
2023-12-01
11:47:27
N
N Mex State (10.5)
Confidence: 10
Oregon
Oregon (9.5)
Confidence: 10
Michigan
Michigan (23)
Confidence: 10
Alabama
Alabama
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
Boise
Boise St (3)
Confidence: 10
Louisville
Louisville
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
Tulane
Tulane (4)
Confidence: 10
Troy
Troy (6.5)
Confidence: 10
Toledo
Toledo (8)
Confidence: 10
Texas
Texas (14)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
UTC
UTC
Confidence: 10
South
South Dakota State (0.1)
Confidence: 10
Montana
Montana State (0.1)
Confidence: 10
Florida
Florida A&M (0.1)
Confidence: 10
Deleware
Deleware
Confidence: 10
Idaho
Idaho (0.1)
Confidence: 10
Albany
Albany (0.1)
Confidence: 10
Youngstown
Youngstown State
Confidence: 10
Grand
Grand Valley State
Confidence: 10
Army
Army (2.5)
Confidence: 10
Delete entry # 21
22 Boyd, Kim
2023-12-01
05:50:55
Liberty
Liberty
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
Oregon
Oregon (9.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
Michigan
Michigan (23)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
Georgia
Georgia (5)
Confidence: 10
Boise
Boise St (3)
Confidence: 10
Florida
Florida St (3)
Confidence: 10
Tulane
Tulane (4)
Confidence: 10
App
App State
Confidence: 10
Toledo
Toledo (8)
Confidence: 10
Texas
Texas (14)
Confidence: 10
Furman
Furman (0.1)
Confidence: 10
South
South Dakota State (0.1)
Confidence: 10
North
North Dakota State
Confidence: 10
Florida
Florida A&M (0.1)
Confidence: 10
Montana
Montana (0.1)
Confidence: 10
Idaho
Idaho (0.1)
Confidence: 10
Richmond
Richmond
Confidence: 10
Youngstown
Youngstown State
Confidence: 10
Harding
Harding University (0.1)
Confidence: 10
Army
Army (2.5)
Confidence: 10
Delete entry # 22
23 Boyd, Mark
2023-12-01
05:33:28
Liberty
Liberty
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
Oregon
Oregon (9.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
Michigan
Michigan (23)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
Georgia
Georgia (5)
Confidence: 10
Boise
Boise St (3)
Confidence: 10
Louisville
Louisville
Confidence: 10
Tulane
Tulane (4)
Confidence: 10
App
App State
Confidence: 10
Toledo
Toledo (8)
Confidence: 10
Texas
Texas (14)
Confidence: 10
Furman
Furman (0.1)
Confidence: 10
South
South Dakota State (0.1)
Confidence: 10
Montana
Montana State (0.1)
Confidence: 10
Prairie
Prairie View
Confidence: 10
Montana
Montana (0.1)
Confidence: 10
Idaho
Idaho (0.1)
Confidence: 10
Richmond
Richmond
Confidence: 10
Youngstown
Youngstown State
Confidence: 10
Grand
Grand Valley State
Confidence: 10
Army
Army (2.5)
Confidence: 10
Delete entry # 23
24 Riley, Chris
2023-12-01
04:02:45
N
N Mex State (10.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
Oregon
Oregon (9.5)
Confidence: 15
Michigan
Michigan (23)
Confidence: 20
Georgia
Georgia (5)
Confidence: 10
UNLV
UNLV
Confidence: 0

STUPID DOG PICK 2
Florida
Florida St (3)
Confidence: 0
Tulane
Tulane (4)
Confidence: 5
Troy
Troy (6.5)
Confidence: 12
Toledo
Toledo (8)
Confidence: 13

STUPID DOG PICK 3
Texas
Texas (14)
Confidence: 15
Furman
Furman (0.1)
Confidence: 10
South
South Dakota State (0.1)
Confidence: 10
Montana
Montana State (0.1)
Confidence: 10
Florida
Florida A&M (0.1)
Confidence: 10
Montana
Montana (0.1)
Confidence: 10
Idaho
Idaho (0.1)
Confidence: 10
Albany
Albany (0.1)
Confidence: 10
Villanova
Villanova (0.1)
Confidence: 10
Harding
Harding University (0.1)
Confidence: 10
Army
Army (2.5)
Confidence: 10
Delete entry # 24
25 Eagle, Jake
2023-12-01
03:04:47
N
N Mex State (10.5)
Confidence: 10
Oregon
Oregon (9.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
Michigan
Michigan (23)
Confidence: 10
Alabama
Alabama
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
Boise
Boise St (3)
Confidence: 10
Florida
Florida St (3)
Confidence: 10
Tulane
Tulane (4)
Confidence: 10
Troy
Troy (6.5)
Confidence: 10
Toledo
Toledo (8)
Confidence: 10
Texas
Texas (14)
Confidence: 10
Furman
Furman (0.1)
Confidence: 10
South
South Dakota State (0.1)
Confidence: 10
Montana
Montana State (0.1)
Confidence: 10
Florida
Florida A&M (0.1)
Confidence: 10
Montana
Montana (0.1)
Confidence: 10
Southern
Southern Illinois
Confidence: 10
Albany
Albany (0.1)
Confidence: 10
Villanova
Villanova (0.1)
Confidence: 10
Harding
Harding University (0.1)
Confidence: 10
Army
Army (2.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
Delete entry # 25
26 Mize, Wade
2023-12-01
01:47:29
Liberty
Liberty
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
Oregon
Oregon (9.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
Michigan
Michigan (23)
Confidence: 20
Georgia
Georgia (5)
Confidence: 12
Boise
Boise St (3)
Confidence: 3
Florida
Florida St (3)
Confidence: 3

STUPID DOG PICK 3
Tulane
Tulane (4)
Confidence: 8
Troy
Troy (6.5)
Confidence: 11
Toledo
Toledo (8)
Confidence: 15
Texas
Texas (14)
Confidence: 18
Furman
Furman (0.1)
Confidence: 8
South
South Dakota State (0.1)
Confidence: 20
Montana
Montana State (0.1)
Confidence: 1
Florida
Florida A&M (0.1)
Confidence: 18
Montana
Montana (0.1)
Confidence: 19
Idaho
Idaho (0.1)
Confidence: 3
Albany
Albany (0.1)
Confidence: 4
Villanova
Villanova (0.1)
Confidence: 3
Harding
Harding University (0.1)
Confidence: 9
Army
Army (2.5)
Confidence: 5
Delete entry # 26
27 Kaiser, Josh
2023-12-01
01:17:31
N
N Mex State (10.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
Oregon
Oregon (9.5)
Confidence: 10
Michigan
Michigan (23)
Confidence: 10
Georgia
Georgia (5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
Boise
Boise St (3)
Confidence: 10
Louisville
Louisville
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
Tulane
Tulane (4)
Confidence: 10
Troy
Troy (6.5)
Confidence: 10
Toledo
Toledo (8)
Confidence: 10
Texas
Texas (14)
Confidence: 10
Furman
Furman (0.1)
Confidence: 10
South
South Dakota State (0.1)
Confidence: 10
North
North Dakota State
Confidence: 10
Florida
Florida A&M (0.1)
Confidence: 10
Deleware
Deleware
Confidence: 10
Idaho
Idaho (0.1)
Confidence: 10
Richmond
Richmond
Confidence: 10
Youngstown
Youngstown State
Confidence: 10
Grand
Grand Valley State
Confidence: 10
Army
Army (2.5)
Confidence: 10
Delete entry # 27
28 Fowler, Ed
2023-12-01
00:29:03
N
N Mex State (10.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
Oregon
Oregon (9.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
Michigan
Michigan (23)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
Georgia
Georgia (5)
Confidence: 10
Boise
Boise St (3)
Confidence: 10
Florida
Florida St (3)
Confidence: 10
Tulane
Tulane (4)
Confidence: 10
Troy
Troy (6.5)
Confidence: 10
Toledo
Toledo (8)
Confidence: 10
Texas
Texas (14)
Confidence: 10
Furman
Furman (0.1)
Confidence: 10
South
South Dakota State (0.1)
Confidence: 10
Montana
Montana State (0.1)
Confidence: 10
Florida
Florida A&M (0.1)
Confidence: 10
Montana
Montana (0.1)
Confidence: 10
Idaho
Idaho (0.1)
Confidence: 10
Albany
Albany (0.1)
Confidence: 10
Villanova
Villanova (0.1)
Confidence: 10
Harding
Harding University (0.1)
Confidence: 10
Army
Army (2.5)
Confidence: 10
Delete entry # 28
29 Howell, Jermie
2023-11-30
23:11:35
N
N Mex State (10.5)
Confidence: 10
Oregon
Oregon (9.5)
Confidence: 10
Michigan
Michigan (23)
Confidence: 15
Alabama
Alabama
Confidence: 5

STUPID DOG PICK 1
UNLV
UNLV
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
Louisville
Louisville
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
Tulane
Tulane (4)
Confidence: 10
Troy
Troy (6.5)
Confidence: 10
Toledo
Toledo (8)
Confidence: 10
Texas
Texas (14)
Confidence: 15
Furman
Furman (0.1)
Confidence: 5
Mercer
Mercer
Confidence: 10
North
North Dakota State
Confidence: 10
Prairie
Prairie View
Confidence: 10
Montana
Montana (0.1)
Confidence: 10
Idaho
Idaho (0.1)
Confidence: 10
Albany
Albany (0.1)
Confidence: 10
Villanova
Villanova (0.1)
Confidence: 10
Grand
Grand Valley State
Confidence: 10
Army
Army (2.5)
Confidence: 10
Delete entry # 29
30 Long, Mark
2023-11-30
22:47:40
N
N Mex State (10.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
Oregon
Oregon (9.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
Michigan
Michigan (23)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
Georgia
Georgia (5)
Confidence: 10
Boise
Boise St (3)
Confidence: 10
Florida
Florida St (3)
Confidence: 10
Tulane
Tulane (4)
Confidence: 10
Troy
Troy (6.5)
Confidence: 10
Toledo
Toledo (8)
Confidence: 10
Texas
Texas (14)
Confidence: 10
Furman
Furman (0.1)
Confidence: 10
South
South Dakota State (0.1)
Confidence: 10
Montana
Montana State (0.1)
Confidence: 10
Florida
Florida A&M (0.1)
Confidence: 10
Montana
Montana (0.1)
Confidence: 10
Idaho
Idaho (0.1)
Confidence: 10
Albany
Albany (0.1)
Confidence: 10
Villanova
Villanova (0.1)
Confidence: 10
Harding
Harding University (0.1)
Confidence: 10
Army
Army (2.5)
Confidence: 10
Delete entry # 30
31 Sellers, Matt
2023-11-30
20:29:59
N
N Mex State (10.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
Oregon
Oregon (9.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
Michigan
Michigan (23)
Confidence: 10
Georgia
Georgia (5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
Boise
Boise St (3)
Confidence: 10
Louisville
Louisville
Confidence: 10
Tulane
Tulane (4)
Confidence: 10
Troy
Troy (6.5)
Confidence: 10
Toledo
Toledo (8)
Confidence: 10
Texas
Texas (14)
Confidence: 10
Furman
Furman (0.1)
Confidence: 10
South
South Dakota State (0.1)
Confidence: 10
Montana
Montana State (0.1)
Confidence: 10
Florida
Florida A&M (0.1)
Confidence: 10
Montana
Montana (0.1)
Confidence: 10
Idaho
Idaho (0.1)
Confidence: 10
Albany
Albany (0.1)
Confidence: 10
Villanova
Villanova (0.1)
Confidence: 10
Harding
Harding University (0.1)
Confidence: 10
Army
Army (2.5)
Confidence: 10
Delete entry # 31
32 Hobson, Brian
2023-11-30
14:15:27
N
N Mex State (10.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
Oregon
Oregon (9.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
Michigan
Michigan (23)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
Georgia
Georgia (5)
Confidence: 10
Boise
Boise St (3)
Confidence: 10
Louisville
Louisville
Confidence: 10
Tulane
Tulane (4)
Confidence: 10
Troy
Troy (6.5)
Confidence: 10
Toledo
Toledo (8)
Confidence: 10
Texas
Texas (14)
Confidence: 10
UTC
UTC
Confidence: 10
South
South Dakota State (0.1)
Confidence: 10
North
North Dakota State
Confidence: 10
Florida
Florida A&M (0.1)
Confidence: 10
Deleware
Deleware
Confidence: 10
Southern
Southern Illinois
Confidence: 10
Richmond
Richmond
Confidence: 10
Youngstown
Youngstown State
Confidence: 10
Grand
Grand Valley State
Confidence: 10
Army
Army (2.5)
Confidence: 10
Delete entry # 32
33 Line,
2023-11-29
06:56:29
N
N Mex State (10.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
Oregon
Oregon (9.5)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
Michigan
Michigan (23)
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
Georgia
Georgia (5)
Confidence: 10
Boise
Boise St (3)
Confidence: 10
Florida
Florida St (3)
Confidence: 10
Tulane
Tulane (4)
Confidence: 10
Troy
Troy (6.5)
Confidence: 10
Toledo
Toledo (8)
Confidence: 10
Texas
Texas (14)
Confidence: 10
Furman
Furman (0.1)
Confidence: 10
South
South Dakota State (0.1)
Confidence: 10
Montana
Montana State (0.1)
Confidence: 10
Florida
Florida A&M (0.1)
Confidence: 10
Montana
Montana (0.1)
Confidence: 10
Idaho
Idaho (0.1)
Confidence: 10
Albany
Albany (0.1)
Confidence: 10
Villanova
Villanova (0.1)
Confidence: 10
Harding
Harding University (0.1)
Confidence: 10
Army
Army (2.5)
Confidence: 10
Delete entry # 33
34 Line,
2023-11-29
06:39:18
Liberty
Liberty
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 1
Washington
Washington
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 2
Iowa
Iowa
Confidence: 10

STUPID DOG PICK 3
Alabama
Alabama
Confidence: 10
UNLV
UNLV
Confidence: 10
Louisville
Louisville
Confidence: 10
S
S Methodist
Confidence: 10
App
App State
Confidence: 10
Miami
Miami (OH)
Confidence: 10
Oklahoma
Oklahoma St
Confidence: 10
UTC
UTC
Confidence: 10
Mercer
Mercer
Confidence: 10
North
North Dakota State
Confidence: 10
Prairie
Prairie View
Confidence: 10
Deleware
Deleware
Confidence: 10
Southern
Southern Illinois
Confidence: 10
Richmond
Richmond
Confidence: 10
Youngstown
Youngstown State
Confidence: 10
Grand
Grand Valley State
Confidence: 10
Navy
Navy
Confidence: 10
Delete entry # 34
Page #1 of 1